احتمال نابود شدن سیاره ای فرا خورشیدی به اندازه عطارد

همیشه گفته شده عالم بسیار عجیب تر از آن است که ما گمان می کنیم و این در مورد سیاره فرا خورشیدی تازه کشف شده صدق می کند که دور ستاره ای که حدود ۱۵۰۰سال نوری دورتر از زمین است می گردد . محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر چیزی کشف کرده ا ند که به نظرمی رسد سیاره ای به اندازه عطارد باشد که در حال تبدیل شدن به غبار است . یک دنباله بلند تقریبا شبیه دم دنباله دار ، در امتداد سیاره کشیده می شود و این سیاره دور ستاره KIC12557548 می گردد دانشمندان فکر می کنند که سیاره می توانسته تحت گرمای شدید ستاره اش بخار شده باشد و با تجزیه غبار، آنها توانستد تاریخچه سیاره  را کشف کنند . مطابق محاسبات تیم ، سیاره کاملا ظرف مدت ۱۰۰میلیون سال تجزیه می شود .دکتر دن فابریک عضو تیم علمی تلسکوپ کپلر می گوید : “ممکن است این روش نیز راهی برای نابودی سیاره ها باشد . این سیاره کوچک به ستاره مادرش بسیار نزدیک است دوره گردش آن ۱۵ساعت است یکی از کوتاه مدت ترین دوره گردش سیاره ای . تیم تحقیق در ابتدا الگوهای عجیب و نا مرتب نور را از ستاره دریافت کردند و در آزمایش انحنای نور ستاره آنها دریافتند که هر ۱۵ساعت یکبار تحت نیرویی که علتش مشخص نیست از میزان نور ستاره کاسته می شود و نور با درجات متفاوت شدت و ضعف میابد . حدس تیم وجود سیاره بود دو سیاره با هم ، در هر دور گرفت مقداری از نور را سد می کنند اما داده ها نتوانست این فرضیه را تایید کند . فرضیه ای دیگر عنوان شد بدنه ای بی نظم حول ستاره وجود دارد که منجربه تغیرات نورمی شود . آنها دریافتند ممکن است سیاره ای باشد که براثر گرمای ستاره مادر که ۳۶۰۰ درجه است تحت تاثیر واقع شود . محققان فکر کردند که جسمی سنگی در سطح سیاره ذوب شده و در درجه بالا بخار گشته مثل بادی که گاز و غبار را در فضا حمل می کند . ابرهای متراکم زمانی که سیاره به سرعت اطراف ستاره اش می گردد به شکل غباری در امتدادش ایجاد می شوند سائول راپا پرت پروفسور فیزیک MIT می گوید : “آن جرم باید چیزی می بود که اساسا در حال تغییر بود .غباری که از سیاره خارج شده و پیوسته شکلش تغییر می یابد از ذرات کوچکتر از میکرون درست شده مثل خاکستری که از سطح آتشفشان ها خارج می گردد. محاسبات نشان داد که با این میزان ذوب سیاره در طی چندین سال کاملا تجزیه می شود . دانشمندان مدل کامپیوتری سیاره ای را که دور ستاره اش می گردد و دنباله ای طولانی از غبار دارد ارائه دادند .غبار اطراف سیاره را پوشاند و دمی در امتداد داشت و تاثیر آن برروی ستاره به گونه ای بود که زمانیکه سیاره و ابر غباری دنباله اش از جلوی ستاره عبور می کردند الگوهای نور، منحنی های نوری نامرتبی ارائه می داد همان چیزی که از تلسکوپ کپلر دیده شد . تحقیقات متعدد نشان داده که سیاره ها جرمهایی ابدی نیستند .آنها می توانند مرگهای عجیب و غریب و فو ق العاده ای داشته باشند ممکن است هر سیاره ای و در هرکجا که باشد روزی نابود گردد . ”

 

به نقل از : آوا استار

کلیه حقوق این سایت ، متعلق به پرتال علمی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع و درج لینک بلامانع است .